Úvodní stránka > Lektoři > Lektor -Jiří Ferbínek

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Vyhlášené termíny školení

Datum Kurz Místo Cena s DPH

Přehled školení, kterými Vás provede: Jiří Ferbínek

GINIS Express SQL - Ekonomické moduly a používání automatických předkontací

Chcete si usnadnit práci s opakujícími se účetními operacemi? Přijďte na naše školení a dozvíte se, jak vytvořit automatickou předkontaci nebo zduplikovat doklad. Dále se do hloubky seznámíte s jednotlivými ekonomickými moduly. Školení je určeno pro začínající i pokročilé uživatele. Pomůže účastníkům k osvojení a rozšíření základních dovedností práce s aplikací GINIS Express SQL verze.. Jednotlivé kapitoly budou uzavřeny samostatnou prací účastníků kurzu za asistence lektora.

 

Osnova školení

 • GINIS Express SQL UCR - pořizování účetních dokladů, doplňkových informací

 • GINIS Express SQL UCR - opravy v účetnictví, kopie dokladu, opravný účetní doklad

 • GINIS Express SQL UCR - prohlížení účetních zápisů, práce s maskou, práce s tabulkou

 • GINIS Express SQL UCR - tiskové výstupy, možnosti exportu sestav

 • GINIS Express SQL UCR - práce s účtovým rozvrhem, oprava textů

 • GINIS Express SQL ADM - tvorba automatických předkontací a automatického dogenerování zápisu

 • GINIS Express SQL KXF - proúčtování bankovního výpisu, tvorba návrhu zaúčtování obratů

 • GINIS Express SQL KXF - manuální párování

 • GINIS Express SQL KDF - zápis faktury, účtování pomocí automatických kontací

 

GINIS Express SQL - Ekonomické moduly v kostce pro začátečníky

  Vytvořili jsme pro Vás nové školení, které se zaměřuje na zákazníky, kteří s GINIS Express SQL teprve začínají. Je tedy určeno pro začátečníky. Nemá za cíl Vás do hloubky seznámit se všemi moduly, ale dát Vám přehled jak se SQL verze používá a jak fungují základní operace v jednotlivých modulech.

Školení je vhodné pro příspěvkové organizace, obce i města.

 

Osnova školení

1. GINIS Express SQL KDF -došlé faktury
- zápis došlé faktury a její účtování
- oprava faktury, hledání, tisky

2. GINIS Express SQL KOF - vystavené faktury
- zápis odeslané faktury a její účtování
- oprava faktury, hledání, tisky

3. GINIS Express SQL KXF - komunikace s bankou
- vytváření dávky do banky, úhrada
- import bankovního výpisu a jeho účtování

4. GINIS Expess SQL POK - pokladna
- vytvoření pokladního dokladu
- oprava pokladního dokladu, hledání, tisky
- účtování pokladního dokladu, přenesení dat účetní dávkou

5. GINIS Express SQL UCR - Účetnictví a rozpočet
- pořízení nového účetního dokladu
- oprava účetních dat, hledání, tisky

6. GINIS Expres SQL EMA - evidence majetku
- základní operace s majetkem, (nová karta, oprava, vyřazení)
- odpis majetku
- tisky majetku, inventury

 

GINIS Express SQL - Jak na daňové přiznání a kontrolní hlášeníAK/PV-11/2020 - AK/VE-9/2020

Cílem školení je naučit účastníky správně evidovat daňové doklady v ekonomických modulech firmy GORDIC, aby měli svoje daňové přiznání a kontrolní hlášení vytvořené v čas a bez chyb. Napřed probereme metodiku DPH a ukážeme si příklady účtování o DPH. Pak si každý účastník vyzkouší na PC v jednotlivých modulech evidenci daňových dokladů. Z praxe doporučíme jaké používat kontrolní sestavy a řekneme si, jak se naučit v nich číst. Školení zakončíme vytvořením daňové přiznání a kontrolního hlášení.

Školení je určené pro obce a města využívající ekonomické moduly firmy GORDIC.

 

Obsah školení

1. Seznámení s GORDIC Metodikou vedení daňové evidence a účtování o dani z přidané hodnoty. 
Na jakých účtech se účtuje o DPH, nejpoužívanější záznamové jednotky. Účtování o přenesené daňové evidenci s použitím účtu 734

2. GINIS Express SQL KDF - kniha došlých faktur
- zápis faktury s DPH
- zápis zálohové faktury, evidence zálohové faktury daňový doklad, vyúčtování s doplatkem s uplatněním DPH
- zápis faktury v režimu přenesené daňové povinnosti DPH - reverse charge 
- kontrola spolehlivosti plátce DPH
- opravy došlých faktur 

3. GINIS Express SQL KOF - kniha odeslaných faktur:
- vystavení faktury s DPH
- vystavení zálohové faktury, zálohové faktury daňový doklad, vyúčtování s doplatkem
- vystavení faktury v režimu přenesené daňové povinnosti DPH - reverse charge
- opravy vystavených faktur

4. GINIS Express SQL POK - pokladna
- vystavení příjmového dokladu zjednodušeného a daňového
- vystavení výdajového dokladu zjednodušeného a daňového
- tvorba předkontací s DPH pro automatické přenášení do účetnictví

5. GINIS Express SQL EMA - evidence majetku
- možnosti evidence DPH u nakoupeného majetku

6. GINIS Express SQL UCR - účetnictví a rozpočet
- zápis účetního dokladu s DPH, správné vyplnění daňového popisu pro kontrolní hlášení
- oprava daňových dokladů, tvorba opravného daňového dokladu
- tiskové sestavy pro kontrolu daňového přiznání a kontrolního hlášení
- tisk daňové přiznání, kontrolního hlášení, daňové doloženosti
- kontrola XML dávek v daňovém portálu
- účtování dodatečného daňového přiznání a následného kontrolního hlášení
- tisk dodatečného daňového přiznání a následného kontrolního hlášení

7. GINIS Express SQL PED - podání elektronických dat
- odeslání XML dávky 

 

Použitá literatura:
GORDIC Metodika vedení daňové evidence a účtování o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 360/2014 Sb. 

GINIS Express SQL EMA - školení k modulu Evidence majetku

Školení je určeno jak pro začínající uživatele, tak pro pokročilé. Cílem je seznámit účastníky školení s veškerými možnostmi programu. Pomůže účastníkům k osvojení a rozšíření základních dovedností práce s aplikací GINIS Express SQL EMA - Evidence majetku. Jednotlivé kapitoly budou uzavřeny samostatnou prací účastníků kurzu za asistence lektora.

 

Osnova školení

 • Základní seznámení s ovládáním programu v SQL verzi.

 • Práce v bezdokladovém režimu (příjem, výdej, rozdělení karty, individuální odpis, technické zhodnocení, ocenění reálnou cenou)

 • Práce s dokladovým režimem

 • Hromadné operace

 • Tvorba sestav, texty pro inventarizaci

 • Parametry programu, konfigurační nastavení

 • Zadání majetkové karty pro odpis

 • Nastavení odpisů, odpisy účetní, převod dat do účetnictví

 

GINIS Standard - Jak na daňové přiznání a kontrolní hlášení

Cílem školení je naučit účastníky správně evidovat daňové doklady v ekonomických modulech firmy GORDIC, aby měli svoje daňové přiznání a kontrolní hlášení vytvořené v čas a bez chyb. Napřed probereme metodiku DPH a ukážeme si příklady účtování o DPH. Pak si každý účastník vyzkouší na PC v jednotlivých modulech evidenci daňových dokladů. Z praxe doporučíme jaké používat kontrolní sestavy a řekneme si, jak se naučit v nich číst. Školení zakončíme vytvořením daňové přiznání a kontrolního hlášení.

Školení je určené obce a města využívající ekonomické moduly firmy GORDIC.

 

Obsah školení

1. Seznámení s GORDIC Metodikou vedení daňové evidence a účtování o dani z přidané hodnoty. 
Na jakých účtech se účtuje o DPH, nejpoužívanější záznamové jednotky. Účtování o přenesené daňové evidenci s použitím účtu 734

2. GINIS Standard KDF - kniha došlých faktur
- zápis faktury s DPH
- zápis zálohové faktury, evidence zálohové faktury daňový doklad, vyúčtování s doplatkem s uplatněním DPH
- zápis faktury v režimu přenesené daňové povinnosti DPH - reverse charge 
- kontrola spolehlivosti plátce DPH
 

3. GINIS Standard KOF - kniha odeslaných faktur:
- vystavení faktury s DPH
- vystavení zálohové faktury, zálohové faktury daňový doklad, vyúčtování s doplatkem
- vystavení faktury v režimu přenesené daňové povinnosti DPH - reverse charge


4. GINIS Standard POK - pokladna
- vystavení příjmového dokladu zjednodušeného a daňového
- vystavení výdajového dokladu zjednodušeného a daňového


5. GINIS Standard MAJ - evidence majetku
- možnosti evidence DPH u nakoupeného majetku


6. GINIS Standard UCT - pořizovač účetních dokladů
- zápis účetního dokladu s DPH, vyplnění podkladů pro kontrolní hlášení
- zápis opravného daňové dokladu s vazbou
- účtování dodatečného daňového přiznání a následného kontrolního hlášení


7. GINIS Standard INU - manipulace s daty
- tiskové sestavy pro kontrolu daňového přiznání a kontrolního hlášení
- tisk daňové přiznání, kontrolního hlášení, daňové doloženosti
- kontrola XML dávek v daňovém portálu
- tisk dodatečného daňového přiznání a následného kontrolního hlášení

8. GINIS Standard UCR - účetní a rozpočtové výstupy
- prohlížení zápisů s DPH
- Úlohy\Daňová evidence
- tiskové sestavy DPH modulu UCR

 

Použitá literatura:
GORDIC Metodika vedení daňové evidence a účtování o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 360/2014 Sb. 

GINIS Standard MAJ - seznámení s modulem Majetek

Seznámení s modulem Majetek, jeho funkcemi a možností procvičit si praktické příklady dle požadavků účastníků.

 

Osnova

1.   Detail majetkové karty
2.   Majetkové doklady a jejich použití:

 • příjem
 • výdej, likvidace, vyřazení 
 • snížení a zvýšení ceny
 • změna topologie
 • registr technického zhodnocení a technické zhodnocení
 • změna skupiny, druhu, Su/Au
 • vložení a vyjmutí ze souboru
 • sloučení a rozdělení majetku
 • majetek oceněný reálnou cenou

3.   Hromadné operace
4.   Odpisy
5.   Inventura, majetkové sestavy
6.   Kontace pro majetek a jejich zástupné znaky
7.   Vedení parcel v modulu MAJ, vazba na modul REN02
8.   Nastavení modulu
9.   Inventarizace majetku pomocí čtečky čárových kódů
10. Zodpovězení dotazů zaslaných emailem

 

Obsah školení se může mírně změnit dle zaslaných dotazů od přihlášených zákazníků. Vaše dotazy zašlete emailem nejpozději týden před zahájením školení.

 

Majetek pro obce a příspěvkové organizace

Je určeno pro začínající i pokročilé uživatele. Díky sjednocení metodiky odepisování majetku je školení vhodné zároveň pro obce i příspěvkové organizace. Cílem je seznámit uživatele s veškerými možnostmi programu. Školení je praktické - pracuje se na PC v uvedeném programu.

 

Osnova

 • Základní seznámení s ovládáním programu WinEMA
 • Práce v bezdokladovém režimu
 • Práce s dokladovým režimem (stručné seznámení, vysvětlení rozdílů)
 • Hromadné operace
 • Tvorba sestav, texty pro inventarizaci
 • Nové pracovní postupy (např. rozdělení majetkové karty, ocenění reálnou cenou, predikce technického zhodnocení, evidence nedokončeného majetku (účet 042), a další...)
 • Nastavení odpisů, metodika odpisů, převod dat do účetnictví

 

Pomocný analytický přehled prakticky

Metodické školení pomocné analytického přehledu pod vedení zkušeného metodika, jehož cílem je vysvětlit problematiku co maximálně prakticky
Důležitou součástí školení je diskuze s účastníky v průběhu celého školení. V ceně školení jsou kvalitní odborné metodiky.

 

Osnova

 • Metodika PAP (pomocný analytický přehled)
 • PAP pro jednotlivé účty účtové osnovy
 • Praktické účtování
 • Kontroly pomocného analytického přehledu
 • Diskuze

Školení je nezávislé na využívaném softwaru.

 

Školení k ekonomickým modulům GINIS Express SQL

 

Školení je určeno jak pro začínající uživatele, tak pro pokročilé. Cílem je seznámit účastníky školení s veškerými možnostmi programu.

  Poznámka: Každé školení probíhá vždy jednotlivě. Bližší informace najdete v příloze. 

Osnova

27.11. 2018 - GINIS Express SQL - Ekonomické moduly a používání automatických předkontací

• GINIS Express SQL UCR - pořizování účetních dokladů, doplňkových informací
• GINIS Express SQL UCR - opravy v účetnictví, kopie dokladu, opravný účetní doklad
• GINIS Express SQL UCR - prohlížení účetních zápisů, práce s maskou, práce s tabulkou
• GINIS Express SQL UCR - tiskové výstupy, možnosti exportu sestav
• GINIS Express SQL UCR - práce s účtovým rozvrhem, oprava textů
• GINIS Express SQL ADM - tvorba automatických předkontací a automatického do generování zápisu
• GINIS Express SQL KXF - proúčtování bankovního výpisu, tvorba návrhu zaúčtování obratů
• GINIS Express SQL KXF - manuální párování
• GINIS Express SQL KDF - zápis faktury, účtování pomocí automatických kontací

11.12. 2018 - GINIS Express SQL EMA - školení k modulu Evidence majetku

• Základní seznámení s ovládáním programu v SQL verzi.
• Práce v bez dokladovém režimu (příjem, výdej, rozdělení karty, individuální odpis, technické zhodnocení, ocenění reálnou cenou)
• Práce s dokladovým režimem
• Hromadné operace
• Tvorba sestav, texty pro inventarizaci
• Parametry programu, konfigurační nastavení
• Zadání majetkové karty pro odpis
• Nastavení odpisů, odpisy účetní, převod dat do účetnictví


 

 

 

 

Reference lektora

GINIS Express SQL EMA - školení k modulu Evidence majetku - 21.03.2019

"

 Dobrý den,

také Vám děkuji – z Vaší strany za perfektní servis i za výborný seminář.

S přáním hezkého dne

 

Ing. Ivana Holcová

ekonomka Gymnázia J. Škody, Přerov

tel.: 581 706 715

e-mail: holcova@gjs.cz

"

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě