Úvodní stránka > Lektoři > Lektor -Ing. Tomáš Appl

Ing. Tomáš Appl

Produkt specialista, projekt manažer

Specialista, který Vám pomůže s efektivním zvládnutím GORDIC GINIS platformy v oblasti ekonomiky, mezd, personalistiky a řízení organizace.

 

Vyhlášené termíny školení

Datum Kurz Místo Cena s DPH

Přehled školení, kterými Vás provede: Ing. Tomáš Appl

GINIS Express SQL - Ekonomické moduly a používání automatických předkontací

Chcete si usnadnit práci s opakujícími se účetními operacemi? Přijďte na naše školení a dozvíte se, jak vytvořit automatickou předkontaci nebo zduplikovat doklad. Dále se do hloubky seznámíte s jednotlivými ekonomickými moduly. Školení je určeno pro začínající i pokročilé uživatele. Pomůže účastníkům k osvojení a rozšíření základních dovedností práce s aplikací GINIS Express SQL verze.. Jednotlivé kapitoly budou uzavřeny samostatnou prací účastníků kurzu za asistence lektora.

 

Osnova školení

 • GINIS Express SQL UCR - pořizování účetních dokladů, doplňkových informací

 • GINIS Express SQL UCR - opravy v účetnictví, kopie dokladu, opravný účetní doklad

 • GINIS Express SQL UCR - prohlížení účetních zápisů, práce s maskou, práce s tabulkou

 • GINIS Express SQL UCR - tiskové výstupy, možnosti exportu sestav

 • GINIS Express SQL UCR - práce s účtovým rozvrhem, oprava textů

 • GINIS Express SQL ADM - tvorba automatických předkontací a automatického dogenerování zápisu

 • GINIS Express SQL KXF - proúčtování bankovního výpisu, tvorba návrhu zaúčtování obratů

 • GINIS Express SQL KXF - manuální párování

 • GINIS Express SQL KDF - zápis faktury, účtování pomocí automatických kontací

 

GINIS Express SQL DDP - Daně, dávky, pohledávky

Kurz je určen pro nováčky i pokročilé uživatele. Pomůže účastníkům k osvojení a rozšíření základních dovedností práce s aplikací GINIS Express SQL DDP - Daně, dávky, pohledávky, poplatky. Jednotlivé kapitoly budou uzavřeny samostatnou prací účastníků kurzu za asistence lektora. 

 

Práce s programem GINIS Express SQL DDP

 • popis modulu
 • zadání poplatníka – více příjmů
 • výběr poplatníka - filtry
 • zadání nového případu a práce v rozšiřujících modulech
 • opravné položky
 • pohledy a výstupy z modulu – tiskové sestavy – pokročilé funkce
 • práce s maskou – výstupy
 • ukázka nastavení uživatelského rozhraní
 • pokročilé nastavení parametrů, číselníků
 • propojení s GINIS Express POK (zadání pokladního dokladu)
 • propojení s GINIS Express UCR
 • rozšiřující modul Evidence psů
 • rozšiřující modul Vodné-stočné
 • rozšiřující modul vymáhání – legislativa
 • modul GINIS Express INR – insolvenční rejstřík a práce s modulem
 • propojení DDP – INR
 • nastavení uživatelských konstant
 • nastavení číselníků
 • nastavení SIPO
 • popis funkcí v menu Souhrn (nastavení parametrů, číselníků)
 • základní obrazovka aplikace a její funkce
 • práce s s modulem ADM, ESU, ISU

 

GINIS Standard (PAM) - mzdy a personalistika
OSNOVA:
 • Základní evidence - administrace, nastavení
 • Exekuce - nastavení, zadání
 • Zpětné opravy - po uzávěrce - měsíční změny
 • Odesílání dat
 • Odesílání dat ČSSZ
 • eNeschopenky
 • Napojení na účetnictví
 • Kalendáře a nastavení
 • Zdravotní pojišťovny, účty
 • Elektronické výplatky
 • Sestavy a výstupy z programu
 • Napojení na PER + PES + PEV
 • Nastavení pracovišť - modul ADE
 • Administrace PAM - modul ADE
 • Předkontace a jejich opravy
GINIS Standard DDP – Daně, dávky, poplatky a pohledávky

Školení je určeno jak pro začínající uživatele, tak pro pokročilé. Cílem je se seznámit s veškerými možnostmi programu. 

 

Osnova

 • Základní práce s programem (popis modulu, zadání poplatníka)
 • Dotčené subjekty - aktualizace, propojení
 • Vymáhání - nastavení - tisk - odeslání
 • Popis tiskových sestav
 • Popis hromadných operací
 • Provedení měsíční uzávěrky a kontrola na účetnictví
 • Ukázka zadání pokladního dokladu s vazbou na DDP
 • Penalizace, opravné položky
 • Párování a odpárování plateb v BUC (Komunikace s bankou)
 • Účtování, oprava a hledání v modulu FUC (Finanční účtárna)
 • Základní úprava kontací v ADP (Administrace předkontací)
 • Základní informace k ADE (Administraci ekonomické)

 

 

Školení k ekonomickým modulům GINIS Express SQL

 

Školení je určeno jak pro začínající uživatele, tak pro pokročilé. Cílem je seznámit účastníky školení s veškerými možnostmi programu.

  Poznámka: Každé školení probíhá vždy jednotlivě. Bližší informace najdete v příloze. 

Osnova

27.11. 2018 - GINIS Express SQL - Ekonomické moduly a používání automatických předkontací

• GINIS Express SQL UCR - pořizování účetních dokladů, doplňkových informací
• GINIS Express SQL UCR - opravy v účetnictví, kopie dokladu, opravný účetní doklad
• GINIS Express SQL UCR - prohlížení účetních zápisů, práce s maskou, práce s tabulkou
• GINIS Express SQL UCR - tiskové výstupy, možnosti exportu sestav
• GINIS Express SQL UCR - práce s účtovým rozvrhem, oprava textů
• GINIS Express SQL ADM - tvorba automatických předkontací a automatického do generování zápisu
• GINIS Express SQL KXF - proúčtování bankovního výpisu, tvorba návrhu zaúčtování obratů
• GINIS Express SQL KXF - manuální párování
• GINIS Express SQL KDF - zápis faktury, účtování pomocí automatických kontací

11.12. 2018 - GINIS Express SQL EMA - školení k modulu Evidence majetku

• Základní seznámení s ovládáním programu v SQL verzi.
• Práce v bez dokladovém režimu (příjem, výdej, rozdělení karty, individuální odpis, technické zhodnocení, ocenění reálnou cenou)
• Práce s dokladovým režimem
• Hromadné operace
• Tvorba sestav, texty pro inventarizaci
• Parametry programu, konfigurační nastavení
• Zadání majetkové karty pro odpis
• Nastavení odpisů, odpisy účetní, převod dat do účetnictví


 

 

 

 

Reference lektora

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě