Úvodní stránka > Lektoři > Lektor -Ing. Viktor Žigo

Ing. Viktor Žigo

Metodika účetnictví a rozpočtu

Analytik společnosti GORDIC®

Vyhlášené termíny školení

Datum Kurz Místo Cena s DPH

Přehled školení, kterými Vás provede: Ing. Viktor Žigo

Vnitřní řízení a kontrola ve veřejné správě

Proč se kurzu účastnit

Dnem 1. ledna 2016 vešel v platnost Zákon o vnitřním řízení a kontrole. Jde o nové znění zákona, který vychází z mezinárodně uznávaných standardů vnitřní kontroly ve veřejném sektoru INTOSAI, ke kterému Česká republika zavázala při vstupu do Evropské unie. Návrh novely zákona je neslučitelná se Zákonem o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

Schválením tohoto zákona došlo v účetních jednotkách ke změně organizační struktury. Například funkce správce rozpočtu bude téměř nepotřebná, naopak posílí funkce interního auditu a nově vznikne funkce inspekce. Nový zákon přinesl tak závažné změny.

Určeno zástupcům účetních jednotek (starosta, ekonom, hlavní účetní, interní auditor) 

 

Osnova

  • Zopakování stávajícího zákona o finanční kontrole 320/2001
  • Návrh nového zákona o integrovaném rámci systémů vnitřního řízení a kontroly
  • Promítnutí zákona do směrnice o oběhu účetních dokladů
     

Reference lektora

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě