Úvodní stránka > Lektoři > Lektor -Ing. Stanislav Fiala

Ing. Stanislav Fiala

Spisová služba

Certifikovaný lektor spisové služby (certifikát IPSD), metodik a konsultant spisové služby s více než 20 lety praktických zkušeností v oboru správy dokumentů.

Člen odborných sdružení IPSD a CNZ.

 

 

Člen celé řady odborných pracovních skupin:

 • vedoucí pracovní skupiny Slovník pojmů (otevřená pracovní skupina IPSD a Ministerstva vnitra pro přípravu slovníku základních pojmů z oboru správy dokumentů podle legislativy ČR a jejich výklad v kontextu mezinárodních norem a standardů)
 • člen pracovní skupiny NSESSS (společná pracovní skupina Národního archivu a předních dodavatelů elektronických systémů spisové služby)
 • člen pracovní skupiny NBÚ pro přípravu správy utajovaných dokumentů v digitální podobě

Auditor kvality, senior konsultant (ÚKZÚK, ÚOOU, EVROFIN) a vedoucí projektu (Kancelář veřejného ochránce práv, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo obrany) v oblasti správy dokumentů a implementace elektronických systémů spisové služby.

Spoluautor odborné publikace Archivnictví a spisová služba ve veřejném sektoru v příkladech, otázkách a odpovědích – Praktický průvodce legislativními změnami a řešení nejčastějších chyb, komentovaného přehledu legislativních změn včetně přehledu povinností původců a otázek a odpovědí na nejzávažnější problémy z praxe.

Spoluautor českých překladů:

ISO/FDIS 15489-1:2016 Informace a dokumentace – Správa dokumentů
ISO/FDIS 30300 Systémy správy dokumentů – Základní informace a pojmy

 

Vyhlášené termíny školení

Datum Kurz Místo Cena s DPH
04.10.2024 Metodika a legislativa spisové služby
Olomouc2500,-3025,-
21.11.2024 Metodika a legislativa spisové služby
Hodolany2500,-3025,-
19.12.2024 Revize spisového řádu
Hodolany2500,-3025,-

Přehled školení, kterými Vás provede: Ing. Stanislav Fiala

Elektronické skartační řízení

Obsah kurzu:

 • zásadní je okamžiky životního cyklu dokumentů (vyřízení/uzavření, předání do spisovny)
 • konverze, převedení dokumentu a změna datového formátu dokumentu
 • kontrolní (kontroly metadat + formátů + opravy),
 • co s dříve uloženými dokumenty ve spisovně,
 • příprava dokumentů pro skartační řízení,
 • e-skartace předání SIP,
 • e-skartace výběr dokumentů,
 • e-skartace přejímka dokumentů,
 • e-skartace skartační protokol. 
GDPR při správě dokumentů a elektronické skartační řízení

Cílem kurzu je seznámení s GDPR a dopady na legislativu ČR.

 

Osnova:

 

 • Úvod do problematiky GDPR a dopady na legislativu ČR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

 • Nástroje ochrany osobních údajů v obecném nařízení

 • Vliv GDPR na výkon spisové služby veřejnoprávních původců

 • zásadní je okamžiky životního cyklu dokumentů pohledem GDPR

 • kontroly metadat + formátů a opravy chyb,

 • příprava dokumentů pro skartační řízení,

 • průběh e-skartace (předání SIP, výběr dokumentů, přejímka dokumentů, skartační protokol)

 • Diskuse

 

Jak na skartační řízení v elektronické spisové službě

Nevíte co s vyřízenými dokumenty? Nevíte jak vytvořit balík? Co je spisovna? Jak správně postupovat při skartačním řízení v el. spisové službě? Pak toto školení je určeno pro Vás.

 

Osnova

 • Metodika práce s balíky, metodika práce se Spisovnou (předarchivní a archivní péče).
 • Co s dokumentem po jeho vyřízení.
 • Vytvoření balíků, předání balíků do spisovny
 • Převzetí balíků a uložení do spisovny
 • Příprava skartačního řízení
 • Tvorba skartačního návrhu, tisk skartačního protokolu
 • Bude čas i na Vaše zvídavé dotazy

Metodika a legislativa spisové služby

Obsah kurzu:

 • Legislativní rámec v spisové služby, oblasti elektronického podpisu
 • Změny Národního standardu
 • Povinnosti původce (autenticita, dostupnost, čitelnost)
 • Příjem dokumentů
 • Označování dokumentů
 • Převedení dokumentu a změna datového formátu
 • Evidence dokumentů
 • Tvorba spisu
 • Oběh dokumentu a
 • Vyhotovování dokumentů
 • Vyřizování, podepisování, odesílání dokumentů
 • Ukládání dokumentů
 • Vyřazování (skartační řízení, elektronické skartační řízení, Národní digitální archiv)
 • Spisová rozluka
 • Vedení spisové služby v mimořádných situacích
 • Řízení a kontrola procesů spisové služby

Kurz určen pro:

 • metodiky spisové služby
 • vedoucí pracovníky a referenty
 • pracovníky kontroly a auditu

 

Národní standard spisové služby

Cílem kurzu je seznámit detailně účastníky s plánovanými novinkami Národního standardu na výkon spisové služby, na elektronický systém spisové služby a také na agendové informační systémy.

Účastníci se seznámí s důvody změn, rozsahu a dopadech těchto změn na procesy správy dokumentů vykonávaných v elektronických systémech spisové služby a agendových informačních systémech. Závěrem získají účastníci kurzu informace o plánech úprav NSESS v dalších letech a možnosti ovlivnit další vývoj standardu.

Určeno pro zástupce krajů, měst, obcí a PO.

Ministerstvo vnitra vydalo ve svém věstníku novou verzi Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS). Nové znění standardu bylo upraveno na základě praktických zkušeností původců i dodavatelů ESSL, v rámci novely proběhla revize celého textu standardu a jeho uvedení do souladu se spisovou vyhláškou a další relevantní legislativou. Kompletní text včetně příloh je dostupný na stránkách ministerstva (http://www.mvcr.cz/clanek/vestnik-ministerstva-vnitra-vestnik-ministerstva-vnitra.aspx).

Osnova:

 • Procesy správy dokumentů pohledem zákona, vyhlášky národního standardu
 • Historický exkurs vývojem NSESS
 • Důvody změny, vysvětlení a jejich dopady na elektronické systémy spisových služeb
 • Přílohy standardu, výčet a význam
 • Očekávaný vývoj v dalších letech
 • Aktivní jsou schopni ovlivnit vývoj
 • Diskuze v průběhu celého školení

 

Novinky legislativy a metodika spisové služby

Na semináři získáte ucelený přehled o metodice výkonu spisové služby se zdůrazněním aktuálních a plánovaných změn předpisů upravujících výkon spisové služby veřejnoprávních původců ČR. V průběhu semináře bude prostor pro diskusi a Vaše otázky.

 
Seminářem bude provázet Ing. Stanislav Fiala, dlouholetý člen IPSD, certifikovaný lektor spisové služby, metodik a konsultant spisové služby s více než 20 lety
praktických zkušeností v oboru správy dokumentů.
 
 

Obsah:

 • Změny a novinky ovlivňující výkon spisové služby
 • Aktuální legislativa spisové služby
 • Metodika výkonu spisové služby
 • Diskuze
Revize spisového řádu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s procesním přístupem ke spisovému řádu a spisové službě. Účastníci získají detailní informace o pravidlech spisové služby a metodice vycházející ze zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhlášky 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a Národního standardu. Účastníci se seznámí s častými nesrovnalostmi a chybami z realizovaných kontrol archivů. Účastníci kurzu získají povědomí o schématickém znázornění procesů správy dokumentu. Absolvováním kurzu získají účastníci teoretické zkušenosti s procesem revize spisového řádu organizace. 

 

Obsah kurzu:

 • Povinnosti původce
 • Preambule spisového řádu
 • Příjem dokumentů
 • Označování dokumentů
 • Převedení dokumentu a změna datového formátu
 • Evidence dokumentů
 • Tvorba spisu
 • Oběh dokumentu a vyhotovování dokumentů
 • Vyřizování, podepisování, odesílání dokumentů
 • Ukládání dokumentů, vyřazování
 • Spisová rozluka
 • Vedení spisové služby v mimořádných situacích
 • Řízení a kontrola procesů spisové služby
 • Časté nesrovnalosti a chyby z kontrol archivů
 • Zajímavé zdroje a odkazy

Kurz určen pro:

 • metodiky spisové služby
 • pracovníky odpovědné za interní normativy organizace
 • pracovníky kontroly a auditu
   

 

Spisová služba pro pokročilé

Osnova

 • Zopakování základních znalostí programu (podání, evidence vlastního a cizího dokumentu, tvorba spisu)
 • Odesílání zásilek přes poštu a datovou schránku, práce s datovou schránkou
 • Princip návratu dodejek
 • Vyřízení dokumentu a spisu (vyřizující dokument)
 • Evidence kartotéky externích subjektů
 • Konverze do PDF a el. podpis při odesílání datové zprávy
 • Datové zprávy, doručenky DZ
 • Certifikáty, aktualizace certifikačních autorit
 • Grafický elektronický podpis
 • Evidence e-mailů v SSD
 • Nastavení aplikace, přizpůsobení obrazovky
 • Diskuse, dotazy

 

Reference lektora

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě