Úvodní stránka > Lektoři > Lektor -Mgr. Martin Pešek

Mgr. Martin Pešek

Alternativní řešení sporů

Předchozí zkušenosti, nejen z advokacie, dnes využívá ve vedení jednotlivců a skupin v oblasti osobní i profesní transformace, komunikace a empatie.

Vyhlášené termíny školení

Datum Kurz Místo Cena s DPH

Přehled školení, kterými Vás provede: Mgr. Martin Pešek

Mediace pro státní správu a samosprávu jako nástroj komunikace

V rámci tohoto základního semináře bude účastníkům zprostředkován zkušenostní pohled na možnosti a výsledky mediačních technik a dále nastíněny možnosti systémové implementace do každodenního fungování úřadu a jeho pracovníků na všech úrovních.


OSNOVA:

1. Mediace jako alternativní řešení sporů je osvědčeným nástrojem pro státní správu a samosprávu v rámci její agendy, typicky:

  • spory v kompetenci obecních úřadů, včetně sporů uvnitř těchto úřadů a sporů mezi vyššími a nižšími instancemi (typicky obecních úřadů a vyšších územně samosprávných celků),
  • sporů obecní samosprávy a dodavatelů zboží a služeb,
  • pracovněprávních sporů,
  • problematiky územního plánování a seznamování/dialog s veřejností s těmito cíli

2. Mediace přináší pracovníkům státní správy a samosprávy mnoho pozitivních důsledků, například:

  • lepší průchodnost záměrů měst a obcí ve vztahu k veřejnému mínění,
  • zrychlení a zlevnění procesů při hledání řešení problematických záležitostí,
  • zlepšení vztahů na pracovištích,
  • pochopení různých úhlů pohledu na řešení různých záležitostí,
  • větší informovanost a přirozenou kreativitu při vytváření dlouhodobých strategií,
  • sdílení odpovědnosti při rozhodovacích procesech a implementaci návrhů

Reference lektora

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě