Úvodní stránka > Lektoři > Lektor -Ing. Tereza Ronovská, DiS.

Ing. Tereza Ronovská, DiS.

Přestupky, veřejné sbírky

Odborná referentka oddělení přestupků Krajského úřadu Středočeského kraje s dvacetiletou praxí v oblasti správního řízení, získanou v pozici správního orgánu I. stupně a odvolacího správního orgánu. Realizuje přestupkové řízení na úseku přestupků a správních deliktů, koordinuje a metodicky usměrňuje orgány obcí a současně se zabývá kontrolní činností vůči těmto orgánům.  

Semináře zaměřuje na maximální propojení zákonných ustanovení s praktickým životem tak, aby bylo možné poznatky aplikovat v rámci dané profese.

Přestupková řízení jsou jí opravdovým koníčkem, což je vidět na nadšení, s jakým toto problematiku přednáší. 

 

Vyhlášené termíny školení

Datum Kurz Místo Cena s DPH

Přehled školení, kterými Vás provede: Ing. Tereza Ronovská, DiS.

Problematika přestupkového řízení (podle zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 251/2016 Sb.)

Kurz je určen úředníkům územních samosprávných celků a členům komisí k projednávání přestupků, v jejichž kompetenci je správní řízení na úseku projednávání přestupků, zejména proti občanskému soužití, proti majetku a proti veřejnému pořádku. Svojí orientací je vhodný i pro začínající úřední osoby, je doplňován příklady a vhodnou judikaturou.
 

CÍLE SEMINÁŘE:

Zaměřuje se na problematiku projednávání přestupků především fyzických osob správními orgány I. stupně ze souvislého pohledu, od jeho oznámení až po podání opravného prostředku proti vydanému rozhodnutí.


Osnova:

  • úprava základních podmínek odpovědnosti za přestupek
  • správní tresty, zásady pro jejich ukládání
  • řízení o přestupku
  • rozhodnutí o přestupku
  • registr přestupků
  • diskuze a dotazy
     

Doporučená literatura:

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozdějšího předpisu
JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Mgr. Klára Pondělíčková, Mgr. Ing. David Bohadlo: Správní řád (Komentář) – C.H.Beck (2008 a novější)
judikatura Nejvyššího správního souduReference lektora

Přestupky - Bc. Tereza Ronovská, DiS.

"

Školení s Bc. Terezou Ronovskou bylo velmi příjemné. Její výklad byl srozumitelný a bylo vidět, že má dlouholetou praxi v přestupkovém právu. Přidala bych jako u všech školení více příkladů z praxe, kde se dá diskutovat nad problémy a hledat řešení, nebož zkušenosti má lektorka letité. 

Lektorka byla přístupná ihned diskutovat a probírat naše připomínky, nezůstávalo to na konec školení, kdy už člověk v běhu informací překrývá své dotazy či nezůstane vůbec prostor. To mi velmi vyhovovalo.

Mgr. Vinklerová Radka
Město Hanušovice

"

Přestupky proti veřejnému pořádku - Bc. Tereza Ronovská, DiS.

"

Dne 18.9.2014 jsme se s kolegyní Dagmar Navrátilovou zúčastnily semináře zaměřeného na přestupky proti veřejnému pořádku. Přes fakt, že jsme v minulosti absolvovaly již více seminářů s obdobnou tématikou, paní lektorka Bc. Ronovská nás do probírané tématiky vtáhla naprosto neotřelým způsobem, že udržela naši pozornost od začátku až do konce.
Průběh semináře se odvíjel tím způsobem, že korespondoval s tím co uvedla paní lektorka na jeho začátku a to, že přestupky jsou jejím koníčkem. 

JUDr. Ludmila Hanusová, přestupky, stížnosti
Městský úřad Moravská Třebová

"

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě