Úvodní stránka > Lektoři > Lektor -JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

Správní právo (pro oblast školství)

Advokát, který zároveň přednáší na několika vysokých školách kurzy zaměřené na správní právo i některá jiná právní odvětví. Na VŠKE pracuje jako ředitel Ústavu práva.

Je autorem několika knižních publikací a mnoha desítek odborných článků.

Vyhlášené termíny školení

Datum Kurz Místo Cena s DPH

Přehled školení, kterými Vás provede: JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

Rozhodování ředitelů škol a školských zařízení dle školského zákona

Školení je určeno ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení všech druhů a typů a pedagogickým pracovníkům v oblasti regionálního školství, případně také zákonným zástupcům žáků. Cílem je seznámení se s nejdůležitějšími aspekty školského zákona a řádného provádění správních rozhodnutí.

Školení vede vedoucí autorského kolektivu komentáře ke školskému zákonu.

 

Školské právo je rychle rostoucím právním odvětvím, které stále více nabývá na důležitosti. Tento stav nereflektuje stávající podoba školského zákona, který nebyl uzpůsoben přijetí správního řádu ani nového občanského zákoníku. Právě proto se při rozhodování v oblasti školství setkáváme s řadou právních problémů, které budou během školení osvětleny a diskutovány.

 

Osnova

 • Obsah pojmu školské právo, jeho specifika
 • Jak se vyznat v předpisech upravujících školskou problematiku
 • Konkrétní příklady problematických situací z oblasti školství
 • Jak postupovat při rozhodování o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů

 

Zákon č. 106/1999 – svobodný přístup k informacím ve veřejné správě

Školení je vhodné pro všechny zaměstnance či představitele subjektů povinných poskytovat informace. Těmito subjekty jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.

 

Školení je zaměřeno na poskytování informací zejména v rámci veřejné správy, ale zčásti i mimo ni. Úvodem je posluchačům vysvětlena ústavní rovina problematiky plynoucí zejména z čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Následně, ve stěžejní pasáži školení, jsou jeden po druhém probírány jednotlivé instituty zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a okrajově také zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Závěr patří příkladům z praxe, případně dotazům a diskuzi.

 

Osnova

1. Obecný úvod, ústavní vymezení a prameny práva

2. Jednotlivé instituty zákona č. 106/1999 Sb.

 • Povinné subjekty
 • Zvláštní způsoby poskytování informací
 • Žadatel
 • Definice informace
 • Poskytování informací
 • Zveřejňování informací
 • Omezení práva na informace
 • Řízení v informačních věcech (rozhodnutí, náklady, opravné prostředky, „infostížnost“…)
 • Soudní přezkum

3. Případové studie, dotazy

 

Reference lektora

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě