Lektoři

Ing. Stanislav Fiala


Spisová služba Certifikovaný lektor spisové služby (certifikát IPSD), metodik a konsultant spisové služby s více než 20 lety praktických zkušeností v oboru správy dokumentů. Člen odborných sdružení IPSD a CNZ.    

Mgr. Vít Cvrček


Zkušený metodik a analytik společnosti GORDIC se zaměřením v oblasti spisové služby.

Ing. Marie Kostruhová


Zákon o obcích Územním samosprávným celkům se věnuje více jak 20 let, a to jak v oblasti samostatné působnosti, tak i přenesené působnosti.  Na Ministerstvu vnitra vede odbor veřejné správy dozoru a kontroly a je zodpovědná

Ing. Jana Kovačová


Evidence obyvatel, správní řád Díky dlouholeté zkušenosti, z pozice dnes již neexistujícího okresního úřadu, následně obce s rozšířenou působností a z Krajského úřadu Středočeského kraje, čerpá informace z příslušných

Mgr. Soňa Coufalová


 Specialistka v oboru pedagogiky a psychologie Má několikaleté zkušenosti v oblasti rozvoje osobnosti.  Je lektorkou od roku 2010 zejména v oblastech soft – skills, sociálních a pedagogických dispciplínách, time management.&

Ing. Mgr. Jiří Svoboda


 Lektor, kouč, poradce, tutor, hlasový pedagog, vysokoškolský učitel, ICT odborník, digitální grafik, programátor. Získal odborné přírodovědné, technické, pedagogické a humanitní vysokoškolské vzdělání. Vyučoval na Karlo

Ing. Tomáš Appl


Produkt specialista, projekt manažer Specialista, který Vám pomůže s efektivním zvládnutím GORDIC GINIS platformy v oblasti ekonomiky, mezd, personalistiky a řízení organizace.  

JUDr. Eva Barešová


Katastrální zákon Vedoucí samostatného oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Podílela se na přípravě nového katastrálního zákona.

Ing. Jiří Blažek


Stavební zákon, majetek, právo  Nezávislý odborník s obrovským rozsahem školení, který přednáší od roku 1990. Zabývá se problematikou z oblasti majetku a jeho reprodukce, stavebního zákona, obchodním a technickým právem, za

Ing. Miroslav Čejka


Spisová služba Vedoucí odboru DRMS a hlavní metodik spisové služby v programově-analytickém týmu firmy GORDIC. Více než 20 let se zabývá tvorbou metodiky spisové služby a dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, pří

Mgr. Petr Dvořák


Komunikační dovednosti Lektor s dlouholetou praxí v oblasti rétoriky, komunikačních a prezentačních dovedností, se zkušenostmi z několika mezinárodních firem. Autor knihy Prezentujte jako ti nejlepší. Ve své práci se 

Jiří Ferbínek


Účetnictví Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Ing. Bc. Zuzana Hekelová


Dlouhodobý stres a syndrom vyhoření v práci Od roku 2009 se věnuje lektorské, publikační a konzultantské činnosti především v oblasti měkkých manažerských dovedností, komunikace a harmonického životního stylu. Je také auto

Ing. Alena Jendřejková


Daňová problematika Daňová poradkyně nasbírala za 25 let praxe v oboru obrovské množství znalostí, své semináře obohacuje právě příklady ze své praxe. Vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě. Odborně působila na poz

Jakub Jeřábek, DiS.


Spisová služba: Odborník, implementátor a školitel a metodik elektronické spisové služby GINIS Standard v ASI informační technologie, VAR GORDIC, vedení a pomocné procesy spisové služby, certifikovaný auditor spisové služby (IPSD)

Mgr. Ing. Ladislav Kavřík


Zadávání veřejných zakázek Lektor a advokát s desetiletou praxí v oblasti zadávání veřejných zakázek. Praktické zkušenosti získal díky samostatné projektové/obchodní činností ve společnosti, zabývající se ko

Bc. Karolína Kofroňová


Matrika, státní občanství, evidence obyvatel Lektorka, která se v oblasti matriky, státního občanství a evidence obyvatel pohybuje již více než 20 let. Semináře zaměřuje na pochopení a skloubení právního základu s jeho praktick

JUDr. Eva Kuzmová


Správní řád ve vazbě na stavební zákon, přestupky a správní delikty na úseku stavebního řádu - praktická cvičení Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2004 působí jako právník odboru územního p

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek


Registr smluv, Ochrana osobních údajů podle Obecného nařízení EU (GDPR), Zákon o informacích č.106/1999 Sb., Radniční periodika   Poradce s mnohaletou praxí se zaměřením na otevřenost veřejné správy, ochranu soukromí a př

PhDr. Marie Novotná


Personalistika Lektorka s dlouholetou praxí v oblasti personalistiky, vzdělávání a poradenské činnosti. Zaměřuje se především na odborná personalistická témata – např. výběrová řízení, využití psychodiagnostiky ve vedení l

Mgr. Martin Pešek


Alternativní řešení sporů Předchozí zkušenosti, nejen z advokacie, dnes využívá ve vedení jednotlivců a skupin v oblasti osobní i profesní transformace, komunikace a empatie.

Mgr. Karolína Plasgurová Holá


Kontrolní řád Působí jako zaměstnanec Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, kde se specializuje na legislativní činnost, výkladovou stránku a metodickou pomoc k zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontroln

Ing. Tereza Ronovská, DiS.


Přestupky, veřejné sbírky Odborná referentka oddělení přestupků Krajského úřadu Středočeského kraje s dvacetiletou praxí v oblasti správního řízení, získanou v pozici správního orgánu I. stupně a odvolacího

Lenka Šimková


Práce s klienty v pomáhajících profesích, soft skills, komunikace. Více jak 25 let působila jako sociální pracovnice v oblasti sociálních služeb. Od r. 1990 se věnuje systemickému přístupu, má výcvik ve skupinové terapii a v

Mgr. Martin Vališ


Pracovní právo Ve své praxi se specializuje na pracovní, občanské a obchodní právo, a to se zaměřením na smluvní i spornou agendu. Své znalosti uplatňuje především v rámci pracovněprávního poradenství na straně zaměstnanců i

Mgr. Veronika Vašicová Benešová


Zákon o obcích Lektorka působí na pozici vrchní ministerský rada odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. V rámci své pracovní náplně a přednáškové činnosti se zabývá výkladem právních pře

Ing. Bc. Miroslav Veselý


Tvorba obecně závazných vyhlášek Je absolventem Jihočeské university v Českých Budějovicích a Masarykovy university v Brně. Celou svoji profesní kariéru spojil s veřejnou správou a posledních téměř dvacet let se

Ing. Kateřina Votavová


Zkušená metodička a analytička společnosti GORDIC® se zaměřením v oblasti metodiky účetnictví a rozpočtu jak u rozpočtových tak i příspěvkových organizacích. 

Bc. Tomáš Winige, DiS.


Produkt specialista, servisní technik který Vás zároveň poučí i o registrech využívaných na obcích a městech (registr obyvatel, nemovitotí a matrikou).

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě