Přihlášení a fakturace školení


Přihlášení a potvrzení přihlášky

Přihlášení můžete provést telefonicky, emailem nebo přes webový formulář v detailu každého školení. Detailní postup naleznete v sekci Jak se přihlásit.

Po přijetí přihlášky je účastník závazně přihlášen a zapsán jako účastník k vybranému školení. O tomto kroku Vás  informuje automaticky generovaný potvrzovací email zaslaný na e mailový kontakt uvedený v přihlášce. Pokud jste se hlásili přes email nebo webový formulář, a tento email Vám nepřišel, ozvěte se, nemusíme o Vaší přihlášce vědět.

V emailu je uveden název kurzu, datum, čas a místo konání, kontaktní informace a storno podmínky.Na tento email nemusíte odpovídat.

 

 Platba za školení

Platba za školení se provádí PŘED nebo PO školení – liší se u jednotlivých školení (způsob platby je uveden v pozvánce v detailu školení).V případě, že se školení provádí dopředu, bude Vám 7 – 5 dní před školením zaslána Výzva k úhradě na emailový kontakt účastníka nebo na email objednavatele školení (záleží na dohodě s objednatelem). V těle emailu jsou uvedeny základní informace identifikující školení a kompletní informace k zaplacení jsou uvedeny v příloze (ve formátu .html, můžete případně i vytisknout).V případě, že má platba proběhnout po školení, účastníci školení ji platí na základě faktury, kterou dostanou během školícího dne, ve výjimečných případech později.

 

 Připomenutí

Jeden až dva dny před konáním školení obdrží účastníci připomenutí, že jsou přihlášeni na školení. V připomenutí jsou shrnuty informace o školení (případné upřesnění adresy místa školení (poschodí, číslo dveří, apod.), potřeby, které si mají účastníci vzít, pokud jsou potřeba, apod.

 

 Předání faktury a certifikátů

V den školení jsou účastníkům rozdány certifikáty (za každé absolvované školení získáte příslušný certifikát) a faktury. Případné nejasnosti bezodkladně řešíme. 

 

Zaslání materiálů

V případě, že je účastníkům přislíbeno zaslání dalších dodatečných materiálů, zasíláme je výhradně emailem spolu s poděkováním za účast na školení. 

 

 Storno

Vaše přihláška (od nás potvrzená) nezávisle na tom, jakou formou je provedena (telefonicky, e mailem i webovým rozhraním), a jestli se školení platí předem nebo po školení je ZÁVAZNÁ.

Storno oznámené dříve než 5 pracovních dní před školením je BEZPLATNÉ.

Při stornu oznámení méně než 5 pracovních dnů před zahájením školení bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení.Při neomluvené neúčasti na kurzu bude účtována celá výše školení. Účastník za sebe může vyslat náhradníka ze stejné organizace. V případě závažných důvodů nás kontaktujte, domluvíme se.

 

Jakékoliv dotazy týkající se tohoto procesu Vám rádi zodpovíme.

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě