Reference

Uzavřené školení Evidence obyvatel na MěÚ Luže 10.9.2019

"

 Školení od paní lektorky Ing. Jany Kovačové bylo velice přínosné a profesionální. Školení mělo velmi kladnou odezvu. Účastníci byli zapojeni do diskuse, kladli otázky a paní inženýrka jim vždy věděla odpovědět a vše vysvětlila a uvedla i příklady z praxe, které jsou nejvíce užitečné. Daná problematika byla vysvětlena srozumitelně a odborně. Mnohokrát tímto děkujeme!

Svazek obcí Košumberska

"

Rušení trvalého pobytu od A do Z - Pardubice 6.6.2019

"

Paní školitelka je opravdu odborník a připravené materiály budou velkým pomocníkem při práci.  V budoucnu  bych se ráda zúčatnila jiného jejího semináře, bude-li pořádám, zaměřeného na trvalý pobyt jako takový - tj. zákon 133/2000 Sb.. Budu sledovat vaše webové stránky.

Ještě jednou Vám děkuji za super zpětnou vazbu a přeji krásné letní dny a třeba někdy na viděnou.

 

Vladimíra Dlouhá, DiS.
Městský úřad Heřmanův Městec
Matrika, Evidence obyvatel
náměstí Míru č.p.4, 53803 Heřmanův Městec

"

GINIS Express SQL EMA - školení k modulu Evidence majetku - 21.03.2019

"

 Dobrý den,

také Vám děkuji – z Vaší strany za perfektní servis i za výborný seminář.

S přáním hezkého dne

 

Ing. Ivana Holcová

ekonomka Gymnázia J. Škody, Přerov

tel.: 581 706 715

e-mail: holcova@gjs.cz

"

Zakázky malého rozsahu - praktická doporučení

"

Seminář proběhl v příjemném prostředí, lektor byl velice zkušený a jeho výklad pramenil z praxe, tudíž se jednalo o velice praktickou a přínosnou přednášku.

Určitě doporučuji.

 

 

Kateřina Dulavová

 

referent stavebního úseku

Obecní úřad Šenov u Nového Jičína

"

Time Management

"

 Ráda bych touto cestou poděkovala pí Mgr.Coufalové za školení Asertivita a Time management. Doporučuji nejen zaměstnancům veřejné správy. Byly jsme s kolegyní nadšené. Praktické ukázky potvrdily zkušenosti lektorky v oblasti rozvoje osobnosti. Děkujeme

 

Libuše Piatková

účetní Obce Loučná nad Desnou

"

Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení 2

"

Dobrý den, paní Urbanová,

kromě toho, že jsem vyplnila Vaši zpětnou vazbu přímo na školení, Vám děkuji za vzorové vedení všech Vašich školení a příkladný přístup ke všem účastníkům. Jste zatím nejlepší organizátor, se kterým jsem se setkala. Dík samozřejmě patří i paní Kovačové, která je perfektní a znalá všech problémů týkajících se evidence obyvatel.

Pěkný den

Šimčíková Ivana, referent evidence obyvatel
Městský úřad Uničov

 

"

Řešení konfliktů a zvládání emocí v konfliktních situacích

"

Ráda bych Vám a panu Mgr. Dvořákovi poděkovala za velmi příjemné školení.
Přeji krásný den


Jana Kubíčková
Místostarostka města Mohelnice

"

Práce s Informačním systémem územní identifikace (ISUI)

"

Všichni byli se školením moc spokojení, pochvala panu Filipovi!!! A Vám pochvala za organizaci!!!
Moc děkuji,

Pavla Krbálková
manažerka mikroregionu Záhoran

"

Základní registry v každodenní praxi (ISZR) - Mgr. Jaromír Filip

"

Dobrý den,

se školením Základní registry v každodenní praxi (ISZR) jsem byla velmi spokojená. Probíhalo přesně tak, jak by školení mělo probíhat. Mohli jsme si „osahat“ danou věc po praktické stránce a při tom jsme dostali jasné a důležité informace pro naši práci.

Děkuji Vám

Dagmar Křivková
MÚ Březová nad Svitavou

"

Práce s Informačním systémem územní identifikace (ISUI) - Mgr. Jaromír Filip

"

Školení Práce s Informačním systémem územní identifikace (ISUI) v Olomouci pro mne bylo velkým přínosem díky názornosti a možnosti vyzkoušet si vše pod odborným dohledem a radou.

Chválím pana Filipa, Byl věcný, stručný a trpělivý. :)

Zdeňka Sehnalová, účetní
Obec Hradčany

"

MS Excel 2010 - Ing. Věra Urbanová

"

Zdravím Vás,

Děkuji za zaslání poděkování. Školení s Vámi pro mě prozatím byla vždy přínosná, neboť mi ukazujete vychytávky, které mi po té usnadňují práci.
Taktéž Vám děkuji za příjemné školení.
S pozdravem

Mgr. Andrea Klečková, odbor sociálních věcí, OSPOD 
MěÚ Mohelnice

"

Rušení trvalého pobytu - praktické příklady - Ing. Jana Kovačová

"

Dobrý den,
moc za tyto příklady děkuji. Přednáška v Šumperku byla opravdu přínosná a paní lektorka, Ing. Jana Kovačová, byla skvělá.

Ing. Věra Zatloukalová, referentka, účetní
Obecní úřad Hynčina 

"

Základní registry v každodenní praxi (ISZR) - Mgr. Jaromír Filip

"

Lektor Mgr. Jaromír Filip umí skvěle podat příklady z praxe. Má výborný přehled práce v rámci obce.
Základní registry v každodenní praxi bylo jedno z nejlepších školení v poslední době. Vyhovovala mi možnost konzultace a dotazů během semináře.

Kristýna Šopincová, referentka
Obec Písečná

"

SSD - průřezové školení a novinky pro rok 2016 - Mgr. Jaromír Filip

"

Dobrý den,
děkuji za školení. Moc se mi líbilo a bylo pro mne velmi užitečné. Mgr. Filip je velmi dobrý školitel.

Lenka Milatová
Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o.

"

Spisový a skartační řád - Ing. Miroslav Čejka

"

Pan lektor Ing. Miroslav Čejka je jedním z mála lektorů, kteří umí vysvětlit spisovou službu nejenom teoreticky, ale především ji vysvětlit pro stránce praktické včetně užití příkladů

Jeho výklad je srozumitelný nejen pro pokročilé pracovníky, ale také pro pracovníky, kteří s prací v rámci spisové služby začínají.

Ing. Josef Rusek, Odbor kancelář ředitele, Oddělení hospodářské správy
Olomoucký kraj

"

Aktuálně Czech POINT a základní registry - Bc. Karolína Kofroňová

"

Školení se mi moc líbilo a hlavně přineslo spoustu dalších informací.

Pavla Janků, referentka
Obec Jakubovice

"

MS Word 2010 - Ing. Věra Urbanová

"

Paní inženýrko, taky děkuji – tento typ školení se mi moc zamlouvá a je pro mne přínosné – počet účastníků je nastaven s možností si vše prakticky vyzkoušet a díky „komorní“ sestavě účastníků školení z nás spadnou obavy se kdykoli zeptat na jednotlivé kroky.

Tamara Barošová, referentka, Ekonomický odbor – odd. školství
Městský úřad Mohelnice

"

MS Word 2010 - Ing. Věra Urbanová

"

Dobrý den,

to já Vám děkuji za školení MS Word 2010. Bylo to přínosné a na Vaše semináře se určitě přihlásím i v budoucnu.

Ing. Renata Bátorová, referentka, Odbor kancelář tajemníka
Městský úřad Mohelnice

"

Kybernetická bezpečnost - Petr J. Drahovzal

"

Školení Jak zajistit kybernetickou bezpečnost ve Vašem úřadě, které vedl lektor Petr J. Drahovzal dne 16.6.2015 v Olomouci, bylo pro mě velkým přínosem. Ač nejsem IT pracovník, prezentaci jsem nejen rozuměla, ale byla pro mě přínosem. Byla jsem velmi spokojena.

JUDr. Dana Hlavinková, právník MěÚ a manažer kvality veřejné správy
Město Hranice

"

Správní řád - JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

"

Školení bylo skvělé a lektor téma vysvětloval tak, že jsem jej bez problémů pochopila, přestože se správním řádem zatím moc nepracuji. Když se správním řádem nepracuje referent často, je to problém, ale pochopila jsem díky lektorovi zase malý kousek ze správního řádu a i to se počítá.

Velký dík JUDr. Potěšilovi, PhD.
Určitě se ráda zúčastním dalšího školení, které mi pomůže v práci.

Jaroslava Hüblová, referent EV
Město Krnov

"

Pozemní komunikace - Ing. Jiří Blažek

"

Lektor Ing. Jiří Blažek zná velmi dobře problematiku pozemních komunikací, přednášku podal, jak ze strany legislativy, tak jejího zavedení a uplatnění v praxi. Svými odbornými i praktickými zkušenostmi dokázal věcně a přehledně vysvětlit jednotlivá ustanovení zákonů pro praktické využití při všech činnostech souvisejících s komunikacemi. Zodpověděl vyčerpávajícím způsobem všechny dotazy. Oceňuji jeho nabídku elektronického zodpovězení případných dotazů účastníků školení.

Ing. Oldřich Mikoláš
Městský úřad Hanušovice
Odbor tajemníka/ životní prostředí, silniční hospodářství 

"

NOZ - uzavírání smluvních vztahů a daňové dopady - Ing. Alena Jendřejková

"

Paní lektorka Ing. Alena Jendřejková  mě zaujala svým fundovaným výkladem i osobním zájmem o praktické problémy účastníků, s nimiž se snažila pomoci i mimo rámec programového zaměření školení. Děkuji za užitečně i příjemně vynaložený čas.

Ing. Marie Fomiczewová
vedoucí 
finančního odboru MěÚ Javorník

"

Správní řád - aktuálně - JUDr. Lukáš Potěšil, PhD.

"

Já, i kolegyně Dagmar Navrátilová, děkujeme za školení Správní řád - aktuálně. Vaše semináře jsou výborné, máte dobrý čich na lektory. Přestupkový zákon i správní řád byl bezvadný. Samozřejmě, že k dobrém dojmu přispíváte i Vy svou milou přítomností a přípravou logistiky. 

JUDr. Ludmila Hanusová
Městský úřad Moravská Třebová


"

Metodika účetnictví a novinky pro rok 2015 - Ing. Ludmila Juráková

"

Děkuji za povedené a pro mě přínosné školení. Líbí se mi hlavně to, že paní Ing. Ludmila Juráková vždy školí srozumitelně, „lidsky“a má přehledné školící materiály.Přínosné je pro mně to, že se vždy dozvím něco nového, co stoprocentně použiji v praxi. 

Marie Nováková, účetní
Obec Světlá Hora

"

Správní řízení na úseku matrik v praxi obcí - Bc. Karolína Kofroňová

"

Zúčastnila jsem se školení „Správní řízení na úseku matrik v praxi obcí" a odborný výklad paní Bc. Karolíny Kofroňové mohu označit za jasný a srozumitelný a na vysoké profesionální úrovni.  

Bylo znát její dlouholetou praxi v oboru. Během školení jsme dostali dost prostoru na dotazy, které se týkaly matriky a evidence obyvatel.  
Děkuji paní Kofroňové, správní řízení pro mě získalo „lidštější podobu“. 

Bohuslava Dulovcová, matrika
Město Staré Město

"

Správní řízení v matriční praxi - Bc. Karolína Kofroňová

"

Dne 13.11.2014 jsme s kolegyní absolvovaly školení Správní řízení v matriční praxi v Šumperku. Obsah školení,  výklad i chování Bc. Karolíny Kofroňové bylo pro nás příjemé a přínosné. Stylem svého výkladu nás opravdu zaujala.

Dana Papageorgiu
Město Javorník 

"

Zákon o evidenci obyvatel - Ing. Jana Kovačová

"

Dobrý den, 

děkuji Vám za pozvání. Paní lektorka Ing. Jana Kovačová byla výborná, školení bylo opravdu efektivní, byla jsem maximálně spokojena.

Michaela Jurinová, referentka evidence obyvatel, ohlašovny, Czech Point
MěÚ Vrbno pod Pradědem

"

Administrace GINIS a podpora provozu aplikací - Petr Juřík

"

Školení Administrace GINIS a podpora provozu aplikací vedené panem Petrem Juříkem jsem se zúčastnil již po několikáté. Lektor je vždy skvěle připraven na dané téma, jeho výklad je srozumitelný, do výkladu jsou začleněny názorné ukázky z praxe. Oceňuji také možnost si dané nastavení aplikace ihned samostatně vyzkoušet.

Informace získané ze školení jsou pro mě vždy velkým přínosem.

Bc. Miroslav Holub, vedoucí odboru sdělovacích prostředků a IT
Město Město Albrechtice

"

Jak pracovat s informačním systémem základních registrů - Mgr. Jaromír Filip

"

Tímto bych chtěla poděkovat za vstřícné jednání Vaši společnosti. I přes to, že jsem se přihlásila na daný termín školení k tématice základních registrů jako jediná, proběhlo. Lektor Mgr. Jaromír Filip byl věcný, příjemný a odpovídal jasně na všechny mé dotazy.

Vaši společnost mohu s důvěrou doporučit a předat jen kladné reference. 

Marcela Štajgrová, referent
Obecní úřad Horka nad Moravou

"

Přestupky - Bc. Tereza Ronovská, DiS.

"

Školení s Bc. Terezou Ronovskou bylo velmi příjemné. Její výklad byl srozumitelný a bylo vidět, že má dlouholetou praxi v přestupkovém právu. Přidala bych jako u všech školení více příkladů z praxe, kde se dá diskutovat nad problémy a hledat řešení, nebož zkušenosti má lektorka letité. 

Lektorka byla přístupná ihned diskutovat a probírat naše připomínky, nezůstávalo to na konec školení, kdy už člověk v běhu informací překrývá své dotazy či nezůstane vůbec prostor. To mi velmi vyhovovalo.

Mgr. Vinklerová Radka
Město Hanušovice

"

Přestupky proti veřejnému pořádku - Bc. Tereza Ronovská, DiS.

"

Dne 18.9.2014 jsme se s kolegyní Dagmar Navrátilovou zúčastnily semináře zaměřeného na přestupky proti veřejnému pořádku. Přes fakt, že jsme v minulosti absolvovaly již více seminářů s obdobnou tématikou, paní lektorka Bc. Ronovská nás do probírané tématiky vtáhla naprosto neotřelým způsobem, že udržela naši pozornost od začátku až do konce.
Průběh semináře se odvíjel tím způsobem, že korespondoval s tím co uvedla paní lektorka na jeho začátku a to, že přestupky jsou jejím koníčkem. 

JUDr. Ludmila Hanusová, přestupky, stížnosti
Městský úřad Moravská Třebová

"

Zákon o evidenci obyvatel - Ing. Jana Kovačová

"

Školení Zákona o evidenci obyvatel, které se konalo v červnu 2014 v Jeseníku se nám velice líbilo, paní lektorka Ing. Jana Kovačová byla výborná. Přály bychom si školení od lektorů i z našeho krajského úřadu, jelikož je to náš nadřízený orgán a opětovně v hotelu Slovan, kde bylo příjemné prostředí. 

Daniela Mudrová a Ivana Hlavatá, referentky správního odboru
Město Jeseník

"

Windows 8.1 - Zuzana Kaňková, DiS.

"

Dne 22.8.2014 jsem se zúčastnila individuálního školení na téma Jak na Windows 8.1. Školitelkou byla p. Zuzana Kaňková. Školení bylo velmi intenzívní a mohu konstatovat, že pro mne bylo velkým přínosem. V rámci absolvování školení jsem získala přehled o operačním systému Windows 8.1 a velmi mě zaujal poskytnutý výtah užitečných klávesových zkratek pro využití nejen v OS  Windows 8.1, domnívám se, že mi tato nová znalost velmi zrychlí práci. Samozřejmě tyto nové zkušenosti velice ráda předám svým kolegyním. Děkuji p. Zuzaně Kaňkové za profesionální přístup a těším se na další spolupráci.

Ing. Jolana Slavíková
Město Loštice

"

Senior a nový občanský zákon - Mgr. Petr Moucha

"

V souvislosti s přednáškou lektora pana Mgr. Petra Mouchy dne 19.3.2014, Vám velice děkujeme za přednášku na téma Senior a nový občanský zákon, kterou jste pro nás připravili. Připravená přednáška objasnila obecně nový OZ a také i vysvětlovala chování seniora v jednotlivých - konkrétních případech, se kterými se v běžném životě může potkat (např. jako uzavírání smluv, předváděcí akce, pouliční a podomní prodej). Rovněž i v oblasti dědění, darování - prostě uspořádání majetkových vztahů jak za života, tak po něm. 

Dne 25.3.2014 jsme na výboru Senior klubu města Ústí nad Orlicí konstatovali, že přednáška splnila náš záměr a  účastníky byla velmi kladně hodnocena a to jako jedna z nejlepších odborných přednášek, které jsme za 6 let činnosti klubu provedli. Způsob přednášení a zodpovídání dotazů ze strany lektora, pana Mgr. Mouchy byl hodnocen  kladně jako velmi příjemný a pro seniory srozumitelný. Stejně tak i připravené materiály. Rozhodně takovouto přednášku doporučujeme všem seniorům, ať už ji budou pořádat města, či kluby a organizace zabývající se prací pro seniory.

Ještě jednou Vám velmi děkujeme.

JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda
Senior klub města Ústí nad Orlicí

"

Veřejné zakázky - Mgr. Petr Moucha

"

Spolu s kolegyní jsme byly na třech školeních Mgr. Petra Mouchy, týkajících se veřejných zakázek a můžu říci, že pan Mgr. Moucha je člověk na svém místě. Rozumí výborně problematice, své přednášky realizuje, jak ze strany legislativy, tak jejího zavedení do praxe, což na podobných školeních bývá velmi zřídka. Většinou se odprezentuje legislativa  a uvedení do praxe Vám nikdo nevysvětlí. A hlavně jeho semináře jsou o vzájemném dialogu, což je pro všechny účastníky velmi přínosné.
Na pana Mgr. Mouchu jen a jen kladné hodnocení.

Alena Zedková, vedoucí ekonomicko – provozního úseku
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p.o.

"

Metodika účetnictví pro obce - Ing. Ludmila Juráková

"

Chtěla bych Vám poděkovat za uskutečnění a p. Kaňkové za organizaci školení Metodika účetnictví pro obce konané 28.5.2013 v Šumperku. Velice se mi líbilo. Děkuji za zasílání informací o dalších termínech školení.  

Libuše Piatková
Obec Sudkov

"

Metodika účetnictví pro obce a příspěvkové organizace - Ing. Ludmila Juráková

"

Děkuji za zasláné prezentace a podklady ze školení. Školení se mi velmi líbilo a budu ráda, když se zúčastním dalšího.

J. Štejdířová
Středisko volného času Mozaika Polička

"

Metodická školení účetnictví - Ing. Ludmila Juráková

"

Metodická školení účetnictví s p. Ing. Jurákovou jsou vždy velmi přínosná a prostředí, ve kterém se školení koná, je moc příjemné. Děkuji Vám za zaslané materiály. 

Blanka Dolečková
Město Hanušovice

"

Obec a příspěvková organizace jako plátce DPH v praxi - Ing. Alena Jendřejková

"

Děkujeme nejen za dobrá školení, ale i za pozornost, kterou se nám věnujete.  

Ludmila Š.
Město Brandýs nad Orlicí

"

MS Word 2007 - Zuzana Kaňková, DiS.

"

Školení u firmy ASI informační technologie s.r.o. jsou vždy na velmi dobré úrovni. Školitel hovoří k danému tématu školení, případné dotazy z řady posluchačů řeší školitel ihned. Prostředí školícího centra je velmi příjemné a dostupnost školícího centra je také dobrá.

Ilona Husárková
Město Úsov

"

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě