Seznam školení

Akreditace MV ČR

Rozšířili jsme pro Vás nabídku akreditovaných seminářů. 

V roce 2021 Vám poskytneme slevu ve výši 10% na druhého a další přihlášené účastníky ze stejné organizace, a to v rámci daného školení.

Kurz Kategorie
Aktuality z daňové oblasti ve vazbě na judikaturu
Aktuální otázky v matriční agendě
AK/PV-653/2018 - AK/VE-376/2018
Ostatní metodika
Aplikace stavebního zákona ve vztahu k občanskému zákoníku
AK/PV-11/2019 - AK/VE-10/2019
CzechPOINT@office a základní registry pro ohlašovny
AK/PV-101/2019 - AK/VE-58/2019
Akreditovaná školení
Daňové a účetní problémy v rámci roku 2019
Daňový subjekt a úspěšné zvládnutí daňové kontroly
Ostatní metodika
Diskusní seminář o aktuálních otázkách z oblasti daní a účetnictví
Ostatní metodika
Dlouhodobý stres a syndrom vyhoření v práci
Elektronické pečetě (eIDAS - metodické školení)
Elektronické skartační řízení
GDPR při správě dokumentů a elektronické skartační řízení
GINIS Standard – GDPR a eIDAS v praxi – metodické školení
Inženýrská a investorská činnost
AK/PV-12/2019 - AK/VE-11/2019
Jak přesvědčovat, ovlivňovat a motivovat – pro vedoucí pracovníky
Ostatní metodika
Jak správně oddávat aneb co by měl vědět a znát matrikář a každý oddávající
Jak zajistit kybernetickou bezpečnost ve Vašem úřadě
Akreditovaná školení GORDIC
Jmenné rejstříky nově
Katastr nemovitostí
AK/PV-63/2019 - AK/VE-39/2019
Ostatní metodika
Kontrolní řád v aplikační praxi
AK/PV-645/2018 - AK/VE-372/2018
Kvalitní výběr zaměstnanců samosprávy - Základní předpoklad spokojenosti občana
Mediace pro státní správu a samosprávu jako nástroj komunikace
Metodika a legislativa spisové služby
Metodika DPH 2016 (metodická a softwarová podpora GINIS Express)
GINIS EKO
Metodika DPH 2016 (metodická a softwarová podpora GINIS Standard)
GINIS EKO
Metodika účetnictví a novinky pro rok 2022
Metodika v praxi – vedení matrik v elektronické podobě v programu GINIS Express Matrika
GORDIC - metodika
Metodika v praxi – vedení matrik v elektronické podobě v programu GINIS Standard Matrika
Ostatní metodika
Metodika vedení spisové služby pro příspěvkové organizace
Ostatní metodika
Mini-kongres TOP ASISTENTKA
Místní a účelové komunikace
AK/PV-658/2018 - AK/VE-381/2018
Národní standard spisové služby
Nová verze SSL 3,78
Novinky legislativy a metodika spisové služby
NOZ - uzavírání smluvních vztahů a daňové dopady
Ostatní metodika
Občanský zákoník ve vazbě na stavební právo
Ostatní metodika
Ochrana osobních údajů podle Obecného nařízení EU (GDPR) ve veřejné správě
AK/PV-656/2018 - AK/VE-379/2018
Personální výběrové řízení - realizace
Ostatní metodika
Pohřebnictví a vedení evidencí na tomto úseku
Poskytování informací a ochrana osobních údajů na úseku stavebního řádu
Povinné zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
Ostatní metodika
Práce s elektronickými dokumenty, elektronické podpisy, časová razítka, nařízení eIDAS
Ostatní metodika
Praktické postupy přípravy digitálních dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení
GORDIC - metodika
Právo na informace a podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím včetně ochrany osobních údajů
AK/PV-625/2018 - AK/VE-361/2018
Ostatní metodika
Právo na informace ve veřejné správě podle zákona č. 106/1999 Sb.
Ostatní metodika
Problematika přestupkového řízení (podle zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 251/2016 Sb.)
AK/PV-36/2019 - AK/VE-26/2019
Procesní postup v řízeních vedených dle stavebního zákona v judikátech
AK/PV-234/2019 - AK/VE-145/2019
Projektová dokumentace a související činnosti
AK/PV-13/2019 - AK/VE-12/2019
Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
AK/PV-16/2019 - AK/VE-15/2019
Ostatní metodika
Radniční periodika v praxi obcí, měst a krajů
AK/PV-37/2019 - AK/VE-27/2019
Registr smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
Ostatní metodika
Revize spisového řádu
Rozhodování ředitelů škol a školských zařízení dle školského zákona
Ostatní metodika
Rozpočtový proces I
Akreditovaná školení GORDIC
Rušení trvalého pobytu
Ostatní metodika
Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení
Ostatní metodika
Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení 2
AK/PV-17/2019 - AK/VE-16/2019
Ostatní metodika
Rušení trvalého pobytu od A do Z
AK/PV-34/2019 - AK/VE-24/2019
Sebeprezentace a vystupování – jak udělat skvělý první i druhý dojem
Ostatní metodika
Senioři a nový Občanský zákoník
Ostatní metodika
Schvalování účetní závěrky a závěrečného účtu obce
Akreditovaná školení GORDIC
Slavnostní obřady z pohledu legislativy
AK/PV-654/2018 - AK/VE-377/2018
Ostatní metodika
Smlouvy a ceny ve výstavbě - vztah k VZ dle platné právní úpravy
AK/PV-657/2018 - AK/VE-380/2018
Spisový a skartační řád pro obce, které používají elektronickou spisovou službu
GORDIC - metodika
Správní řád ve vazbě na stavební zákon, přestupky a správní delikty na úseku stavebního řádu - praktická cvičení
AK/PV-14/2019 - AK/VE-13/2019
Správní řízení v matriční praxi
AK/PV-655/2018 - AK/VE-378/2018
Ostatní metodika
Stavební právo s vazbou na katastr nemovitostí
AK/PV-622/2018 - AK/VE-358/2018
Ostatní metodika
Stavební zákon pro stavebníky
Systém nakládání s komunálním odpadem
Telefonická komunikace
Time management
Time management a prokrastinace
Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel
AK/PV-623/2018 - AK/VE-359/2018
Tvorba obecně závazných vyhlášek
AK/PV-624/2018 - AK/VE-360/2018
Uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů
AK/PV-628/2018 - AK/VE-363/2018
Ostatní metodika
Vedení porad
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele
Veřejné zakázky z pohledu zadavatele
Videokonference - GINIS Standard Přestupky od A do Z
Vnitřní řízení a kontrola ve veřejné správě
GORDIC - metodika
Vybrané problémy z daňové oblasti 2018
Zadávání veřejných zakázek dle platné právní úpravy
AK/PV-224/2019 - AK/VE-136/2019
Ostatní metodika
Zakázky malého rozsahu - praktická doporučení
AK/PV-18/2019 - AK/VE-17/2019
Ostatní metodika
Zákon č. 106/1999 – svobodný přístup k informacím ve veřejné správě
Ostatní metodika
Zákon o evidenci obyvatel v platném znění
AK/PV-652/2018 - AK/VE-375/2018
Ostatní metodika
Zákon o obcích v platném znění
AK/PV-626/2018 - AK/VE-362/2018
Ostatní metodika
Změny a aktuality v daňové oblasti 2018-2019

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě